Ὁμιλίαι ἐν τῷ Ἱερῷ Προσκυνήματι Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου

From ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ
Jump to: navigation, search

9. 📙 ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ — Ὁμιλία στὸ Ἱερὸ προσκύνημα Ἁγίου Ἰγνατίου Ζόγκα Ἑλληνικοῦ ἀπὸ τὸν Δ/ντὴ τοῦ Ρ/Σ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρνολίδος κ.Γεωργίου Καζὰ π.Γυμνασιάρχῃ


8. 📕

28 Ὀκτωβρίου 2018. Ὁμιλία τῆς διακεκριμένης διδάκτορος φιλοσοφίας-ἱστορίας τοῦ πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ.Μαρίας-Ἐλευθερίας Γιατράκου, μὲ θέμα: Ἀνταύγειες ἀπὸ τὴν 28η Ὀκτωβρίου 1940 στὸ συνεδριακὸ κέντρο Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου, Ζόγκα Ἄργους.


7. 📕

21 Ὀκτωβρίου 2018. Ὁμιλία τοῦ κ.Θεοφάνη Μαλκίδη διδάκτορος κοινωνικῶν καὶ πολιτικῶν ἐπιστημῶν τοῦ Παντείου πανεπιστημίου, με θέμα: Ἀπὸ τὸν Καποδίστρια στὴν Γενοκτονία καὶ ἀπὸ τὴν Μακεδονία στὸ καθῆκον μας, ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸ συνεδριακὸ κέντρο Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου, Ζόγκα Ἄργους.


6. 📕

8 Ὀκτωβρίου 2018. Ὁμιλία τοῦ Αἰδεσιμολογιοτάτου Πρωτ.π.Γεωργίου Μεταλληνοῦ, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπ. Ἀθηνῶν, μὲ θέμα: «Ὁ Ἅγ.Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς στὴν ἐποχή του καὶ σήμερα»


5. 📕 Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἁγίων Πορφυρίου καὶ Παϊσίου στὸ Ιερὸ Προσκύνημα Ἁγίου Ἰγνατίου (Ζόγκα Ἑλληνικοῦ) — 21 Ἀπριλίου 2018

Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἁγίων Πορφυρίου καὶ Παϊσίου στὸ Ιερὸ Προσκύνημα Ἁγίου Ἰγνατίου (Ζόγκα Ἑλληνικοῦ) — 21 Ἀπριλίου 2018


4. 📗 Ὁμιλία π. Ἰγνατίου Γρηγοριάτου στὸ Ιερὸ Προσκύνημα Ἁγίου Ἰγνατίου στὴν Ζόγκα Ἑλληνικοῦ — 24 Ἀπριλίου 2017

Ὁμιλία π. Ἰγνατίου Γρηγοριάτου στὸ Ιερὸ Προσκύνημα Ἁγίου Ἰγνατίου στὴν Ζόγκα Ἑλληνικοῦ — 24 Ἀπριλίου 2017


3. 📕 Ἐκκλησία καὶ κόσμος — ὁμιλία ἀρχιμ. Μαξίμου, καθηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ

2. 📙 «Δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματα καὶ μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου» — Ὁμιλία π. Ἰγνατίου Γρηγοριάτου

1. 📗 Ὁμιλία π. Ἰγνατίου Γρηγοριάτου ἐκφωνηθεῖσα κατὰ τὴν τελετὴν τῶν ἐγκαινίων τοῦ συνεδριακοῦ κέντρου τoῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου ἐν Ζόγκᾳ Ἄργους — 30 Ἀπριλίου 2003 (Τετάρτη Διακαινησίμου)