Χρήστης:Root

From ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ
Jump to: navigation, search

All / Version / Common.css edit / Common.js edit / Print.css edit / Sidebar edit / Allmessages / Specialpages (A+S+q) / Upload (A+S+u) / Recentchanges (A+S+r) / linkshere (A+S+j) / changeslinked (A+S+k) / Import / Export / Gadgets-definition / Gadgets

Ра́дꙋйсѧ, престо́ле ѻ҆гнезра́чный бж҃їй: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆трокови́це, сѣда́лище ца́рское, ѻ҆́дре ᲂу҆пещреннопостла́нный, златопорфѵ́рный черто́же, хламѵ́до червленоша́рнаѧ, ᲂу҆краше́нный хра́ме, молнїено́снаѧ колесни́це, свѣти́льниче многосвѣ́тлый: ра́дꙋйсѧ, бцⷣе, двонадесѧтостѣ́нный гра́де, и҆ две́рь златоко́ваннаѧ, и҆ черто́же свѣтоѻбра́зный, свѣтлопозлаще́ннаѧ трапе́зо, бг҃оꙋкраше́ннаѧ ски́нїе: ра́дꙋйсѧ, сла́внаѧ невѣ́сто солнцека́плющаѧ: ра́дꙋйсѧ, є҆ди́на дꙋшѝ моеѧ̀ благолѣ́пїе.

Χαῖρε θρόνε πυρίμορφε τοῦ Θεοῦ· Χαῖρε Κόρη καθέδρα βασιλική, κλίνη πορφυρόστρωτε, χρυσοπόρφυρε θάλαμε, χλαμὺς ἁλουργόχροε, τιμαλφέστατον τέμενος, ἀστραπηφόρον ἅρμα, λυχνία πολύφωτε· Χαῖρε Θεοτόκε, δωδεκάτειχε πόλις, καὶ πύλη χρυσήλατε, καὶ παστὰς ἀγλαόμορφε, ἀγλαόχρυσε τράπεζα, θεοκόσμητον σκήνωμα· Χαῖρε ἔνδοξε Νύμφη ἡλιοστάλακτε· Χαῖρε μόνη ψυχῆς μου εὐπρέπεια.

🗻

🎶

🎼

🗝

🗡

🎺

🎻

🏜

🏝

🏠

🏡

🏰

🏵

📓

📔

📕

📅

📖

📗

📘

📙

📚

📿

🔑

🗓

🗒

🖨

🖥

🕯

🏺

🏰